Quantcast
 

Instalare Wordpress

Instalare Wordpress

Dori?i s? v? instala?i WordPress pentru a v? realiza un întreg sit, sau doar o sec?iune (de blog de exemplu)? Foarte simplu, dup? cum sper?m s? v? convingem cu rândurile urm?toare.

1. Întâi asigura?i-v? c? ave?i cele necesare pentru WordPress, respectiv PHP ?i MySQL (neap?rat un cont MySQL la care s? îi cunoa?te?i coordonatele).

2. Merge?i pe situl WordPress.org ?i desc?rca?i ultima variant? (dac? lucra?i în Windows, alege?i arhiva ZIP). Despacheta?i arhiva local: va trebui s? face?i unele set?ri de pe acum.

3. În r?d?cina directorului unde a?i despachetat arhiva cu WordPress ve?i g?si un fi?ier wp-config-sample.php. Redenumi?i fi?ierul sau face?i o copie pe care s? o redenumi?i wp-config.php. Deschide?i apoi fi?ierul de exemplu cu Notepad (sau orice editor text, nu cu MS Word sau altceva). În acest fi?ier va trebui s? modifica?i unele lucruri, pe care le-am marcat prin subliniere. Primele patru valori ?in de contul MySQL pe care trebuie s? îl ave?i obligatoriu (vede?i pasul 1).

[Parantez?: Ultimul parametru (ro) permite setarea de limb?. Pentru aceasta trebuie înainte s? desc?rca?i un fi?ier MO de aici. Din p?cate cei care au f?cut traducerea nu au actualizat-o pentru ultimul pachet WP (în acest moment 2.0.4), a?a c? nu func?ioneaz? (depinde când citi?i articolul, situa?ia se poate s? se fi normalizat). Mai r?u: face inutilizabil WP. A?a c? mai bine l?sa?i acolo string vid '' în loc de 'ro' ?i face?i instalarea, ulterior f?când o verificare dac? fi?ierul ro.mo a fost actualizat ?i este func?ional (pute?i oricând edita fi?ierul wp-config.php). S? nu uit: fi?ierul ro.mo trebuie pus în directorul wp-includes/languages.]

// ** MySQL settings ** //
define(‘DB_NAME’, ‘wordpress‘); // The name of the database
define(‘DB_USER’, ‘username‘); // Your MySQL username
define(‘DB_PASSWORD’, ‘password‘); // …and password
define(‘DB_HOST’, ‘localhost‘); // 99% chance you won’t need to change this value

// You can have multiple installations in one database if you give each a unique prefix
$table_prefix = ‘wp_’; // Only numbers, letters, and underscores please!

// Change this to localize WordPress. A corresponding MO file for the
// chosen language must be installed to wp-includes/languages.
// For example, install de.mo to wp-includes/languages and set WPLANG to ‘de’
// to enable German language support.
define (‘WPLANG’, ‘ro‘);

/* That’s all, stop editing! Happy blogging. */

define(‘ABSPATH’, dirname(__FILE__).’/');
require_once(ABSPATH.’wp-settings.php’);

4. Publica?i toate fi?ierele WordPress (deci inclusiv cel modificat) pe web (sau dac? face?i testul local, pe calculatorul Dvs dotat cu server+PHP+MySQL, s?ri?i acest pas), în r?d?cina sau într-un director al spa?iului Dvs.

5. În navigator (browser) înc?rca?i directorul unde ave?i fi?ierele (ex: http://localhost/wordpress/ sau http://www.domeniulmeu.ro/ sau http://www.domeniulmeu.ro/wp/). Ve?i vedea o pagin? precum aceasta:

 

Cereti o oferta gratuita de pret pentru proiectul dumnevoastra si noi o sa va trimitem o oferta personalizata de web design in cel mai scurt timp !

 

Ne puteti contacta Telefonic la nr.0731 390 575  sau prin  formularul de contact


You are here Instalare Wordpress

Parteneri

ProDirector.netDirector Web

Megapedia DirectorWebDesign by FlaDesign. ro Top66 Statisticidirector web gratuit

Promovat de Director Web optimizare webAdauga site in top online calculatoare internet design web

 

 

Ave?i întreb?ri sau ave?i nevoie de ajutor ?

       CLICK AICI !